Popularizácia vedy

Hlavnou činnosťou Slovenského paleontologického klub je popularizácia a osveta v oblasti geologických vied na Slovensku. Pravidelne organizuje populárno – vedecké náučné a odborné stretnutia a prednášky, ako aj exkurzie a terénne akcie. SPK sa taktiež aktívne zapája a zúčastňuje niektorých paleontologických výskumov. Okrem týchto uvedených činností poskytuje Slovenský paleontologický klub aj odborné poradenstvo a konzultácie týkajúce sa problematík z oblasti geovied. SPK sa už tradične a pravidelne zúčastňuje a je prítomný na viacerých popularizačných podujatiach, akciách a výstavách určených pre širokú verejnosť. Za všetky spomenieme napr. Deň Zeme v SNM, Noc výskumníka, ŠVK, Bratislavské mineralogické dni či Stretnutia zberateľov v SNM. Ako spoluorganizátor sa tiež podieľa na prípravách a organizovaní odborných seminárov Slovenskej geologickej spoločnosti. 
Slovenský paleontologický klub popularizuje vedu aj prostredníctvom internetu, na ktorom prevádzkuje stránku www.paleoklub.sk. Predchádzajúca pôvodná stránka zameraná na popularizáciu geovied www.sciencesite.eu už viac vo svojej činnosti pokračovať nebude. SPK má svoje zastúpenie aj na Facebooku, kde ho môžete nájsť na stránke www.facebook.com/paleoklub, ako aj na Twitteri (www.twitter.com/paleoklub). Okrem aktívnej popularizácie geologických vied poskytuje SPK aj poradenstvo – či už formou odpovedí na rôzne problematiky, dotazy a otázky z oblasti paleontológie a geológie, ktoré sú zverejňované na diskusnom fóre, facebooku, alebo formou e-mailovej komunikácie (paleoklub@paleoklub.sk).

Paleontologické lokality Slovenskej republiky

Planets Nová Vieska Strekov Bratislava - Mlynská dolina Devínska Nová Ves - Štokeravská vápenka
Devínska Nová Ves - Tehelňa Devínska Nová Ves - Sandberg Devínska Nová Ves - Bonanza Pezinok Cerová-Lieskové Studienka Plavecký kras - jaskyňa Tmavá  skala Borský Svätý Jur Chtelnica Prašník Ivanovce Trenčianske Bohuslavice Horné Sŕnie - Kameňolom Lietavská lúčka Bradlo brodno Dolina Sokol Mních - numulitové vápence Borová Voda Červený úplaz Kardolína Litmanová Jarabina Bystré nad Topľou Gánovce Spišská Nová Ves - Hlinisko Ďurkovec Dreveník Dobšiná Jelšava Gombasek Silická Brezová Hajnáčka Mučín Kalonda Horné Strháre Močiar

Paleovideo 3/17

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |