Správa o činnosti klubu v roku 2011

Slovenská geologická spoločnosť
odborná skupina Slovenský paleontologický klub


Správa o činnosti klubu v roku 2011


V roku 2011 sme zrealizovali nasledujúce aktivity:

1. stretnutie 23.02.2011:

Program
- prednáška: Čínsky operený draci (Michalík, Jozef, Doc. RNDr., DrSc.)
- slideshow: Madeira: zelená perla Atlantiku -1.časť (Albert Russ)

2. stretnutie 23.03.2011:

Program
-    prednáška: Západoslovenské múzeum (Mgr. Oskár Mažgút)
-    slideshow: Madeira: zelená perla Atlantiku – 2.časť (Albert Russ)

3. stretnutie  04.07.2011:

Program v spolupráci s Geoklubom
-    prednáška: O vzácnych kôrovcoch v mexickom jantári (Dr. Francisco Vega)

4. stretnutie 19.10.2011:

Program:
-    prednáška: Geologické a paleontologické zaujímavosti pobrežia Baltiku v Poľsku (Bc. Libor Pukančík, Bc. Samuel Rybár)
-    prednáška: Rusko júl 2011 (Jaroslav Kozák)

5. stretnutie 21.11.2011:

Program:
-    prednáška: Terciérne mäkkýše z lokality Rohožník (Tomáš Fuksi)
-    voľby predsedníctva klubu
-    diskusia: výročná správa pre SGS,  program klubu pre rok 2012

6. stretnutie 07.12.2011:

Program:
-    prednáška: Sandberg (Radoslav Biskupič)
-    mikulášske prekvapenia

Podujatia za účasti Slovenského paleontologického klubu:

10.09.2011:
Vernisáž: Hodrušské hlbiny vo fotografiách (Banská Štiavnica)

16.11. 2011:
Prednáška: Australopitéci v roce 2011 - nový pohled na fylogenezy australopiteku a hominizacni proces (doc. RNDr. Václava Vančatu CSc.)

Terénne akcie:

Leto 2011
- vykopávky Nová Vieska pod vedením Mgr. M. Vláčikyho phd.
- náučno – turisticko – poznávacia terénna akcia okolo Devínskej Kobyly pod vedením Mgr. O. Mažgúta, Bc. S. Rybára, Mgr. M. Vláčikyho phd.

Iné

Slovenský paleontologický klub; partner: Tatranského fotomaratónu 2011 a výstavy spojenej s burzou: Oslavany 2011.

Slovenský paleontologický klub sa zúčastní predvianočného seminára Slovenskej geologickej spoločnosti
Aktívne redizajnoval stránku www.paleoklub.sk a vytvoril popularizačný, článkový portál www.sciencesite.eu.

Slovenský paleontologický klub podporil prípravy Spoločného geologického kongresu, Študentskej vedeckej konferencie, Bratislavských mineralogických dní,  Medzinárodného stretnutia nadšencov minerálov a fosílií*. Na posledných troch menovaných podujatiach aktívne popularizoval (*bude) paleontológiu a súvisiace vedné odbory, kde poskytoval širokej verejnosti odborné informácie, ale aj ukážky fosílií a minerálov. Taktiež sa jeho členovia v priebehu roka zúčastňovali na rôznych odberových, výskumných a terénnych podujatiach.

Aktivity plánované na rok 2012*

- Prašník (terénna akcia)
- Dúbrava

*hore uvedené aktivity sú predbežne plánované a priebežne budú doplnené.

Zmeny budú zverejnené na oficiálnych stránkach klubu (www.paleoklub.sk).

Paleontologické lokality Slovenskej republiky

Planets Nová Vieska Strekov Bratislava - Mlynská dolina Devínska Nová Ves - Štokeravská vápenka
Devínska Nová Ves - Tehelňa Devínska Nová Ves - Sandberg Devínska Nová Ves - Bonanza Pezinok Cerová-Lieskové Studienka Plavecký kras - jaskyňa Tmavá  skala Borský Svätý Jur Chtelnica Prašník Ivanovce Trenčianske Bohuslavice Horné Sŕnie - Kameňolom Lietavská lúčka Bradlo brodno Dolina Sokol Mních - numulitové vápence Borová Voda Červený úplaz Kardolína Litmanová Jarabina Bystré nad Topľou Gánovce Spišská Nová Ves - Hlinisko Ďurkovec Dreveník Dobšiná Jelšava Gombasek Silická Brezová Hajnáčka Mučín Kalonda Horné Strháre Močiar

Paleovideo 3/17

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |