Správa o činnosti klubu v roku 2010

Slovenská geologická spoločnosť
odborná skupina Slovenský paleontologický klub


Správa o činnosti klubu v roku 2010

V roku 2010 sme zrealizovali nasledujúce aktivity:

1. stretnutie 20.01.2010:

Program
- prednáška – Cicavcovité plazy (Bc. P. Barna)
- prednáška – Treťohory - Neogén (Bc. O. Mažgút)
- estetická prednáška – Minerály sveta (Bc. Š. Čik)

2. stretnutie 17.02.2010:

Program
-    voľby nového predsedníctva
-    prednáška – Lastúrniky (Bivalvia) z vrchného bádenu (miocén) lokalít z okolia Malých Karpát (R. Biskupic)
-    prednáška – Palynológia (D. Valent)
-     vizuálno-hudobná prednáška: 4. roky PALEOKLUBu (Bc. O. Mažgút)

3. stretnutie  17.03.2010:

Program
-    prednáška – Palynológia (D. Valent)
-    prednáška – Endemický lastúrnik liasu z lokality Chtelnica (T. Fuksi)
-    príprava na renováciu klubovej nástenky, vitríny

4. stretnutie 14.04.2010:

Program:
-    prednáška - Megality (L. Pukančík)
-    prednáška - Paleontologička v Krakove (Mgr. J. Zervanová)
-    prednáška - Fosílne nálezy z terénnej akcie (20. 3. 2010) z vrchného bádenu
lokalít okolo Bratislavy
-    príprava na podujatie: Deň Zeme

5. stretnutie 29.09.2010:

Program:
-    oficiálne voľby predsedníctva
-    prednášky o letných terénnych akciách (Nová Vieska, Jince...) (Bc. S. Rybár, Mgr. J. Zervanová, J. Kozák)
-    nábor nových členov
-    prejednávanie rozpočtu

6. stretnutie 25.10.2010:
Klub bol venovaný prof. Petrovi Holecovi

Program:
- prednáška - Kto je to prof. Holec?
- diskusia -  Spomienky pána prof. Holeca

7. stretnutie 03.11.2010:
Klub tematický zameraný na paleobotaniku

Program:
-    prednáška – Kutikulárna analýza (RNDr. VASILIS TEODORIDIS, Ph.D.)

Pozn.: hosť z Českej republiky

8. stretnutie 30.11.2010:

Program:
-    prednáška – Humor v paleontológií (Bc. D. Valent, Bc. S. Rybár)
-    prednáška – Besková mineralizácia (Bc. L. Pukančík)
-    prednáška – Koprolity (J. Littva)
-    estetická prednáška – USA – East coast muzeums (J. Kozák)
-    vizuálno-hudobná prednáška – Cesta za minerálmi do Mníchova (A. Russ)

Prednášky za účasti Slovenského paleontologického klubu:

26.05.2010:
Prof. Sorina Filipescu:
An application of microfossil to sequence stratigraphy (case study from Transylvania)

Spoluorganizátorská činnosť:

22. 04. 2010, Deň Zeme v SNM – prednáška D. Valenta a sprievodne aktivity SPK (maľovanie a spoznávanie jednotlivých dinosaurov)
+ Deň otvorených dverí ŠGÚDŠ (M. Vlačiky Ph.D.)

09.10. 2010, Bratislavské mineralogické dni – príprava burzy + popularizácia vedy formou výstavy a určovania nálezov (Mgr. R. Tvarožka)

19.-20. 11. 2010, Horalfest 2010 – festival amatérskej tvorby o horách – paleontologicko-mineralogická expozícia s doprovodným slovom

04.12. 2010, XXVII. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín -popularizácia vedy formou výstavy a určovania nálezov (R. Biskupic)

Terénne akcie: 

Jar 2010 – terénna akcia Marianka, Merice, Devín, Sandberg, Sološnica
Leto 2010 – veľký paleontologický výskum v Novej Vieske pod vedením M. Vláčikyho Ph.D., výskum Važeckej jaskyne pod vedením Doc. M. Sabola, terénna akcia Jince 2010 (CZ) pod vedení Bc. S. Rybára
Jeseň 2010 – terénna akcia Devínska Kobyla  

Slovenský paleontologický klub sa aktívne zúčastnil na prípravách Študentskej vedeckej konferencie aj na podujatí Noc výskumníka.


Aktivity plánované na rok 2011*

Január 2011:
-    prednáška – Strednomiocénna fauna malých cicavcov z lokality Bonanza (Mgr. O. Mažgút)

Február 2011:
-    oslavy 5. výročia od založenia klubu

Jar 2011:
-    spolupráca so SNM na podujatiach pre širokú verejnosť
-    príprava búrz a výstav

Terénne akcie: Západné Slovensko

*hore uvedené aktivity sú predbežne plánované a priebežne budú doplnené.

Zmeny budú zverejnené na oficiálnych stránkach klubu (www.paleoklub.sk, facebook.com/paleoklub).

Paleontologické lokality Slovenskej republiky

Planets Nová Vieska Strekov Bratislava - Mlynská dolina Devínska Nová Ves - Štokeravská vápenka
Devínska Nová Ves - Tehelňa Devínska Nová Ves - Sandberg Devínska Nová Ves - Bonanza Pezinok Cerová-Lieskové Studienka Plavecký kras - jaskyňa Tmavá  skala Borský Svätý Jur Chtelnica Prašník Ivanovce Trenčianske Bohuslavice Horné Sŕnie - Kameňolom Lietavská lúčka Bradlo brodno Dolina Sokol Mních - numulitové vápence Borová Voda Červený úplaz Kardolína Litmanová Jarabina Bystré nad Topľou Gánovce Spišská Nová Ves - Hlinisko Ďurkovec Dreveník Dobšiná Jelšava Gombasek Silická Brezová Hajnáčka Mučín Kalonda Horné Strháre Močiar

Paleovideo 3/17

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |