Správa o činnosti klubu v roku 2009

Slovenská geologická spoločnosť
odborná skupina Slovenský paleontologický klub


Správa o činnosti klubu v roku 2009

V roku 2009 sme zrealizovali nasledujúce aktivity:

1. stretnutie 28.01.2009:

Program
- estetická prednáška – Minerály sveta (Bc. Š. Čík)
- bilancia činnosti klubu v roku 2008 (Bc. O. Mažgút)
- PALEOcinema (premietanie filmu s paleontologickou tématikou)
- anketa (o činnostiach a smerovaní klubu v nadchádzajúcom roku 2009)

2. stretnutie 18.02.2009:

Program
-    prednáška – Ostracoda (Bc. P. Barna)
-    estetická prednáška – Turmalíny (Bc. G. Kučerová)
-    prekvapenie spojené s prípitkom k príležitosti osláv tretieho výročia od založenia klubu
-    krst oficiálneho maskota klubu (Metalosaurus paleoclubus)
-    prednáška - 3. roky klubu obrazom i zvukom (Bc. O. Mažgút)
-    vyhodnotenie súťaže o štvrťročné predplatné časopisu GEO

3. stretnutie  18.03.2009:

Program
-    prednáška - Senónske skameneliny z lokality Prašník (T. Fuksi)
-    prednáška – Vesmír 2 (Bc. R. Tvarožka)
-    prednáška – Naica (Bc. Š. Čík)

4. stretnutie 22.04.2009:

Program:
-    prednáška - Ľadovce - prastarý život ukrytý v ľade (J. Kozák, T. Fuksi)
-    prednáška – Sandberg (S. Rybár)
-    praktická prednáška i ukážka - Umelecká fotografia neživej prírody (Mgr. A. Russ)

5. stretnutie 13.05.2009:

Program:
-    prednáška – Fenomén kambrickej explózie (Mgr. M. Hyžný)
-    prednáška - Geológia a tektonika pohoria Branisko (V. Šišková)
-    vyhodnotenie súťaže o štvrťročné predplatné časopisu GEO

6. stretnutie 14.10.2009:

Program:
-    prednáška - Metódy chemickej preparácie kalcitových fosílií z karbonátov (Mgr. P. Ledvák)
-    prednáška - Solnhofenské múzeum (S. Rybár)
-    nábor nových členov, odmeňovanie členov za ich činnosť

7. stretnutie 11.11.2009:

Program:
-    prednáška - Minerály a fosílie (Doc. P. Uher)
-    prednáška - Paleoart - ilustrácia v paleontológií (D. Valent)
-    prednáška – Aljaška (Mgr. Sulák)

Pozn.: spoločné stretnutie Slovenského paleontologického klubu s Bratislavským mineralogickým klubom

8. stretnutie 9.12.2009:

Program:
-    prednáška – Decapoda (Mgr. M. Hyžný)
-    1. amatérsky paleofilm – Solnhofenské bridlice (8 min., S. Rybár)
-    prednáška – Mníchovská burza očami zberateľa (J. Kozák, Mgr. A. Russ)
-    Mikulášske prekvapenia

Prednášky za účasti Slovenského paleontologického klubu:

13.05.2009:
Dr. Vlasta Cosovic (Department of Geology, Faculty of Science, University of Zagreb)
Alveolinids, link between the Neotethys provinces during the Paleogene, a case study: The Paleogene Adriatic Carbonate Platform Depositional historyof the Paleogene Adriatic Carbonate Platform

26.10.2009:
Doc. Kataríny Holcovej z Prahy na tému
Mikrofosílie a kauzálne stratigrafické metódy

Terénne akcie:

Jar 2009 – Marianka (mariánske bridlice, fylity), Borinka (borinské vápence, kremene v kalcitových žilách), hrad Pajštún.

Leto 2009 – vykopávky Nová Vieska pod vedením Mgr. M. Vláčikyho

Jeseň 2009 – vykopávky Slovenský raj, Medvedia jaskyňa pod vedením Doc. M. Sabola, zúčastnení: Mgr. J. Zervanová, Mgr. M. Jamrich, Mgr. M. Vláčiky, Bc. O. Mažgút, Bc. P. Barna, S. Rybár, D. Valent.  

Exkurzie počas celého roka – lokality: Sandberg, Devín, Merice, Dúbravka, Štokerauská vápenka.

Slovenský paleontologický klub sa v zastúpení Mgr. M Vláčikyho zúčastnil predvianočného seminára Slovenskej geologickej spoločnosti.

Jednotliví členovia sa počas roka 2009 zúčastňovali na rôznych exkurziách (napr. Driny 2009) a iných podujatiach organizovaných nielen z SGS, ale aj inými organizáciami (napr. SNM).

Slovenský paleontologický klub sa aktívne zúčastnil na prípravách Spoločného geologického kongresu, Študentskej vedeckej konferencie, na Bratislavských mineralogických dňoch, na Medzinárodnom stretnutí minerálov a fosílií. Na posledných troch menovaných podujatiach aktívne popularizoval paleontológiu formou informačného stánku, kde poskytoval širokej verejnosti odborné informácie, ale aj ukážky fosílií a minerálov.


Aktivity plánované na rok 2010*

Január 2010:
-    prednáška – Treťohory (Neogén) (Bc. O. Mažgút)
-    prednáška – Vývin cicavcov (Bc. P. Barna)
-    estetická prednáška – Minerály Slovenska (Bc. Š. Čík)

Február 2010:
-    paleobotanická prednáška (D. Valent)
-    4. roky klubu
-    voľby nového predsedníctva

Terénne akcie: Sološnica (jar 2010), Barandien 2010 (spolupráca s BMK, leto 2010)

*hore uvedené aktivity sú predbežne plánované a priebežne budú doplnené. Zmeny budú zverejnené na oficiálnych stránkach klubu (www.paleoklub.sk).

Paleontologické lokality Slovenskej republiky

Planets Nová Vieska Strekov Bratislava - Mlynská dolina Devínska Nová Ves - Štokeravská vápenka
Devínska Nová Ves - Tehelňa Devínska Nová Ves - Sandberg Devínska Nová Ves - Bonanza Pezinok Cerová-Lieskové Studienka Plavecký kras - jaskyňa Tmavá  skala Borský Svätý Jur Chtelnica Prašník Ivanovce Trenčianske Bohuslavice Horné Sŕnie - Kameňolom Lietavská lúčka Bradlo brodno Dolina Sokol Mních - numulitové vápence Borová Voda Červený úplaz Kardolína Litmanová Jarabina Bystré nad Topľou Gánovce Spišská Nová Ves - Hlinisko Ďurkovec Dreveník Dobšiná Jelšava Gombasek Silická Brezová Hajnáčka Mučín Kalonda Horné Strháre Močiar

Paleovideo 3/17

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |